Bannerová reklama

Pomáha zvyšovať znalosti o značke, dáva priestor kreativite a dnes má pokročilé možnosti cielenia. To je bannerová reklama. Reklamný priestor na internete je obrovský a stále platí, že hľadaním strávite zlomok času v porovnaní s prehliadaním stránok, na ktorých vždy reklama bude.

 S čím pomáhame:

 • vytvoríme koncept kampane, kreatívne stvárnenie a zdieľanie bannerov,
 • vyberieme vhodné portály a cielenie pre zásah cieľovej skupiny,
 • realizujeme všetko od spustenia kampane až po optimalizáciu,
 • meriame a vyhodnocujeme návratnosť kampaní.

Aké sú dnes možnosti?

Platba

Prémiové plochy na najnavštevovanejších stránkach sa obvykle nakupujú po tisícoch zobrazení (CPT). Ak budete tvrdo vyjednávať, dostanete nielen ohromné zľavy dosahujúce aj výšku 90%, ale možno si dohodnete i platbu za „preklik“ (PPC), ktorá je pravidlom v systémoch AdWords Google Ads a Sklik.
Ak platíte za „preklik“, tak sa snažíte o maximálnu relevantnosť reklamy. Chcete predsa platiť len za „prekliky“ ľudí, ktorí porozumejú zdieľaniu bannerov a okamžite Vám z webu neodídu. Opačná situácia nastáva, ak platíte za tisíc zobrazení, potom je Vám jedno, koľko ľudí na banner klikne a môžete tak ubrať na relevantnosti a pridať na kontroverzii a agresivite oznámenia.

Zameriavanie

Snahou je optimalizovať umiestnenie svojich reklám tak, aby čo najpresnejšie oslovili Vašu cieľovú skupinu, a to sa priamo prejavilo v predajoch.

Od najpresnejšieho po najvšeobecnejšie zameranie

  1. Remarketing

Označenie a segmentácia návštevníkov Vašich stránok, ktorým následne môžete predkladať všetko od zliav až po novinky. Iniciujete tak ich návrat na stránky a posilňujete pozíciu svojej značky.

  1. Real-time bidding

Trend, kam bannerová reklama smeruje, pretože cielite na užívateľov a na ich historické správanie na webe.

  1. Konkrétne stránky

Vyberáte konkrétne stránky, kde chcete svoju reklamu zobrazovať. Hľadáte tie, ktoré sú blízke Vášmu odboru, kde predpokladáte výskyt cieľovej skupiny.

  1. Vek a pohlavie

Volíte vhodné parametre podľa svojej cieľovej skupiny. Reklamný systém ich opäť určuje na základe cookie a historického správania užívateľa na webe.

  1. Záujmy užívateľov

Zameriavate sa na také záujmy užívateľov, ktoré sú blízke Vášmu odboru podnikania.

  1. Kľúčové slová a témy stránok

Cielite na jednotlivé témy, ktorých sa stránky týkajú alebo v širšom zmysle slova, širšom meradle iba na samotný výskyt kľúčových slov v texte stránok.