Internetová reklama

Propagácia prostredníctvom internetu je neoddeliteľnou súčasťou marketingovej komunikácie v stále väčšom počte spoločností. Spektrum možností je široké a vyvíja sa. Pomôžeme Vám tento trend využiť.

Marketing a reklama vo vyhľadávaní
Bannerová reklama
RTB – Real Time Bidding

S čím pomáhame:

  • výber propagácie na mieru,
  • komplexná reklamná kampaň,
  • monitoring a analýza výsledkov.

Výhody reklamy na internete

Presné zacielenie – využitím demografických dát, poznaním fázy nákupného procesu, podľa záujmov užívateľov a ich správania na internete.

Dobrá merateľnosť – poznáte počet návštevníkov, koľko z nich sa stalo zákazníkmi, odkiaľ prišli a čo ich na stránkach zaujímalo.

Prijateľný pomer cena/výkon – reklama na internete je účinná a lacná, ale s rastúcou konkurenciou je to stále ťažšie. Rozrástli sa možnosti, a tak výber správnej formy dnes vyžaduje hlbšej znalosti.

Flexibilita – tvorba reklamy je rýchla. Jednotlivé formy môžete podľa ich výkonnosti postupne modifikovať.

Široký zásah – internet denne osloví množstvo populácie, porovnateľné s televíziou (tzn. 75 % slovenskej populácie ve veku 16–74 rokov).