Obsahové úpravy webu z pohľadu SEO

Vhodný obsah je jedným zo základných pilierov SEO. Výsledkom obsahovej úpravy webu z hľadiska SEO je riešenie, ktoré je ideálne pre vyhľadávače aj používateľov. A to už dávno neznamená rozsiahle texty nahustené kľúčovými slovami.


Čo to vlastne je a kde bývajú najčastejšie chyby

Obsahové úpravy webu zahŕňajú správne umiestnenie kľúčových slov z hľadiska rozloženia a tvaru, v ktorom daný výraz je. Všetko má však svoju mieru. Stránka nemôže kľúčovými slovami doslova pretekať, prehnané prelinkovanie nepôsobí dobre ani na používateľov, ani na vyhľadávače.

Správne interné a externé prelinkovanie a chronologické členenie nadpisov podľa úrovní je ďalším krokom k úspechu. Bezchybná gramatika a štylistika by mala byť samozrejmosťou. Stránka vyladená z pohľadu SEO teda obsahuje adekvátne množstvo kľúčových slov, ktoré sú relevantne prelinkované.

Ako postupujeme

Najskôr je nutné zhodnotiť východiskový stav. Na základe toho navrhujeme úpravy, ktoré vždy vychádzajú z dát a osvedčených postupov.

Analýza kľúčových slov

Alfou omegou je pre nás analýza kľúčových slov. Bez tej by sme sa jednoducho neobišli. Je cenným zdrojom hľadaných fráz súvisiacich s vašim podnikaním.

Analýza súčasných textov

Skôr ako sa pustíme do úprav, pozrieme sa na súčasné texty. Vyhodnotíme, ktoré stránky sú z hľadiska obsahu dostatočne pokryté a či sa pri ich tvorbe myslelo aj na SEO.

Príprava upravených textov

Na rad prichádza revízia. Spolu s copywritermi volíme vhodný štýl a tonalitu, umiestňujeme kľúčové slová, členíme nadpisy a upravujeme prehľadnosť webu pomocou odstavcov. Dôležité prvky zvýrazňujeme tučným písmom alebo kurzívou, nikdy texty nepodčiarkujeme – tvária sa ako odkaz a sú pre používateľov mätúce.

Zapracovanie textov do webu

Odsúhlasené texty prenesieme na web alebo vám ich odovzdáme na zapracovanie. V tom prípade kontrolujeme, či všetko prebehlo správne.

Na celý proces sa tiež pozeráme optikou UX, vychádzame z používateľského testovania. Pri úpravách dbáme na to, aby bol obsah maximálne prehľadný a mal dobrú štruktúru. Je dôležité pracovať s tým, že ľudia stránku najskôr skenujú a pokiaľ nájdu to, čo hľadajú, pustia sa do čítania.

Čo v rámci obsahovej úpravy webu najčastejšie riešime

Kľúčové slová

Z analýzy kľúčových slov získavame dôležité slová, ktoré s citom a striedmosťou zakomponujeme do obsahu.

Relevantné interné prelinkovanie

Interné prelinkovanie pomáha prepojiť časti webu, ktoré spolu súvisia. Ukazuje návštěvníkom ďalšie relevantné stránky, ktoré úzko súvisia s konkrétnym obsahom. Okrem toho tiež pomáha v indexácii.

Logické usporiadanie nadpisov

Nič nevyzerá horšie ako text, ktorý nemá zmysel a štruktúru. Logické a chronologické usporiadanie nadpisov je základ.

Zvýrazňovanie dôležitých častí a členenie do odstavcov

Uľahčujeme používateľom hľadanie. Dôležité časti zvýrazňujeme. Chceme, aby obsah zaujal a dobre sa čítal. Ide o jednoduché úpravy, na ktoré sa však často zabúda.

Vytvoríme web, ktorý budú vyhľadávače aj zákazníci milovať