Analýza návštevnosti a obchodného potenciálu

Vložili ste už dosť prostriedkov do webových stránok, ich návštevnosti a propagácie spoločnosti? Potom nastal čas ponoriť sa do dát a začať vyťahovať dôležité informácie pre zvýšenie efektivity a návratnosti investícii. Merať a vyhodnocovať je možné takmer všetko. My sa zameriavame na to, čo zásadne ovplyvňuje Váš biznis.

Hlavní prínos analýzy návštevnosti:

 • analýza zdrojov návštevnosti a ich podielu na celkových tržbách,
 • poznanie správania návštevníkov na stránkach s cieľom identifikovať kritické faktory,
 • zostavenie odporúčaní pre rozdelenie investícií do kanálov podľa ich konverznosti.

Postup:

 1. Nastavenie a kontrola meracieho nástroja
 2. Pred vyhodnocovaním dát je potrebné presvedčiť sa, že sú dáta o návštevnosti správne. Rovnako je potrebné nastaviť ciele a pre eshopy e-commerce merania.

 3. Poznanie odboru a kľúčových KPI
 4. Každý odbor je špecifický a pozícia internetu sa v ňom líši. Určenie vhodných kľúčových metrík, ktoré majú priamy dopad na biznis, je pre analýzu podstatný.

 5. Správanie návštevníkov
 6. Darí sa Vám návštevníkov zaujať? Našli to, čo hľadali a vracajú sa? Čo na stránkach robia a kedy ich opúšťajú? Zlaté pravidlo marketingu – Poznajte svojich zákazníkov, naplno platí aj v analytike.

 7. Zdroje návštevnosti
 8. Odkiaľ návštevníci prichádzajú a korešponduje to s Vašimi investíciami? Ako sa líši správanie návštevníkov z jednotlivých zdrojov a aká je znalosť Vašej značky?

 9. Ciele a konverzný pomer
 10. Aké zdroje návštevnosti majú najväčší podiel na splnených cieľoch? Aký je konverzný pomer a jeho trend? Hľadáme potenciál pre rast a identifikujeme slabé miesta.