Stratégia komunikácie v sociálnych médiách

Sociálne média umožňujú ľuďom vyjadriť názor a komunikovať ho s ostatnými. Predstavujú kolektívnu múdrosť, kedy je názor vytvorený na nejakú spoločnosť, produkt či službu, často pravdivý. Na rozdiel od tradičných marketingových médií, v nich môže každý vytvárať a upravovať obsah.

S čím pomáhame:

  • analyzujeme pozíciu značky a vytvárame odporúčania,
  • zapájame spoločnosť do vhodných sociálnych médií,
  • podporujeme zapojenie ľudí a pozitívnejšie vnímanie značky.

Sociálne média sú dlhodobou investíciou. Cieľom je získať návštevnosť, zaujať, získať odkazy a vo finále predať, avšak sociálne média predovšetkým slúžia k pritiahnutiu ľudí, pretože:

  • vytvárajú komunitu vo vnútri trhu,
  • umožňujú spoločnosti počúvať a zúčastniť sa diskusie,
  • dávajú možnosť k nadväzovaniu vzťahov so zákazníkmi.

Mnoho výskumov potvrdilo, aký významný vplyv má online reputácia spoločnosti na nákupné správanie. Spoločnosť má možnosť dostať sa do role experta, odlíšiť sa od konkurencie a zvýšiť svoju hodnotu v očiach spotrebiteľov, ktorí potom budú ich najlepšou reklamou.
Dôvera ľudí ku klasickej reklamnej komunikácii sa dlhodobo znižuje. Spotrebiteľ je teraz omnoho silnejší. Jednoducho môže ovplyvniť väčšie množstvo ľudí, než tomu bolo kedysi. Každý má totiž väčšiu dôveru k názoru niekoho, kto z Vašej reakcie nebude profitovať.

Prehľad najvýznamnejších sociálnych médií v SR:

Facebook – najpopulárnejšia sociálna sieť 3,8 mil. užívateľov v SR
Nákupný radca – Heureka s recenziami produktov a eshopov
Twitter – mikroblogovacia sieť približne 100 tis. užívateľov v SR
LinkedIn – sociálna sieť pre profesie s viac než 200 tis. užívateľmi v SR
YouTube, Google+, Pinterest
Diskusné fóra a blogy