E-mail marketingová stratégia

Emailing má v online marketingu spoločností silnú pozíciu. Veď komunikujete už so svojimi zákazníkmi. Žiadne oslovovanie neznámej masy (výnimkou sú nakúpené databázy). Posielate správu ľuďom, ktorí o Vás už prejavili záujem. Dodržiavanie zásad úprimného autentického a vierohodného marketingu robí z emailingu významný zdroj služieb.

Predpoklady úspešnej e-mail marketingovej stratégie

  1. Databáza kvalitných kontaktov
  2. Ideálne je, ak databáza obsahuje len e-maily ľudí, ktorí vedome súhlasili so zasielaním obchodných informácií. Obchádzaním sa dostávate na tenký ľad. Avšak úrady sú skôr laxné. Platí, že čím kvalitnejšia databáza je, tým viac doručených e-mailov a všetci sú spokojnejší.

  3. Segmentácia do skupín
  4. Segmentovať je možné do nekonečna, ale je dobré zastaviť sa tam, kde už to nedáva ekonomický zmysel. Viac divízií, hlavné produkty a značky, by sa do segmentácie mali premietnuť. Úspech prinesie zasielanie personifikovaných e-mailov, ktoré reflektujú na predchádzajúce interakcie ľudí.

  5. Obsah
  6. Platí všeobecné pravidlo reklamy – Musíte zaujať. Poslať e-mail s obsahom, ktorý si príjemca prejde, uvažuje o ňom a dokonca ho zdieľa, je veľký úspech. Súčasne by mal byť obsah blízky odboru, aktuálny a pre ľudí prínosný.

  7. Testování
  8. Testovanie vedie k maximalizácií využitia. Testujú sa zmeny v štruktúre e-mailu, rôzne predmety, obsah a výhodnosť ponuky. Následne sa sledujú zásadné zmeny kľúčových metrík, ako je, miera otvorenia, miera „prekliku“ a konverzie.

  9. Ziskovost
  10. Každý komunikačný kanál by mal končiť v kladných číslach. Nutnosťou pre meranie ROI je odkazy v e-mailech označkovať. Webová analytika identifikuje, koľko objednávok a dopytu ste vďaka emailingu zaznamenali.