Automatizácia marketingu

Párovanie mien a adries zákazníkov. Priebežná analýza ich správania. Segmentácia publika. Rutinné činnosti, ktoré môžete urýchliť, aby ste zvýšili účinnosť svojich marketingových aktivít a návratnosť investícií. Ako to urobiť? Začnite s automatizáciou!