Údaje a Business Intelligence

Business Intelligence zďaleka nie je len správa, ktorú si pozriete na konci mesiaca. Je to celý súbor činností a procesov, ktoré používate na zhromažďovanie, integráciu, analýzu a nakoniec vizualizáciu informácií, ktoré sú kľúčové pre vaše podnikanie.