Správa reklám

Vaša firma si zaslúži kvalitnú správu reklamných kampaní. To neznamená len ich správne nastavenie. Musíte si nastaviť latku podstatne vyššie. Neobmedzujte sa na štandardné nástroje a využite možnosti, ktoré vám ponúka spolupráca so spoločnosťou Proficio.