Dohodnime sa

Radi preberieme, ako vašu propagáciu posunieme vpred


Pobočka Bratislava

Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava

Pobočka Trenčín

Námestie SNP 9 911 01 Trenčín

Pobočka Brno

Za Divadlem 586/2 602 00 Brno

Fakturačné údaje

PROFICIO Marketing s. r. o.
Černyševského 1287/10
851 01 Bratislava
IČO: 50600753
DIČ: 2120390712
IČ DPH: SK2120390712
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 115543/B

Office manager

Marcela Čechová