Mediálna stratégia

Ktoré médiá použiť na komunikáciu vašej služby alebo produktu, aby spolu tvorili funkčný mix s najvyššou šancou osloviť vašu cieľovú skupinu? Radi vám poradíme! Nastavíme stratégiu, naplánujeme rozpočty pre jednotlivé kanály a postaráme sa o prehľadný a zrozumiteľný reporting.