Programovanie a RTB

Ponúkanie v reálnom čase je proces, pri ktorom môžete nakupovať a predávať reklamu prostredníctvom aukcií v reálnom čase. To umožňuje vysoko cielené poskytovanie reklamy. Aj preto sa RTB stalo dôležitým pilierom brandingových a akvizičných kampaní a je neoddeliteľnou súčasťou väčšiny našich stratégií.