Analýza zákazníkov

Báza zákazníkov spolu s prehľadom ich objednávok je zdrojom cenných informácií o ich nákupnom správaní. Pomôžeme vám zorientovať sa v týchto údajoch, vybudovať si pevný vzťah s používateľmi a ukážeme vám, ako to všetko využiť na zlepšenie akvizičných a retenčných aktivít.