PPC reklama

Chcete zvýšiť návštevnosť svojich stránok? PPC reklama je rýchly spôsob, jak na svoje stránky dostať potenciálnych zákazníkov. Môžete sa zameriavať od veľmi konkrétnych otázok až po otázky širšej cieľovej skupiny užívateľov. Všetko závisí od Vašich cieľov, ktorým je možné kampaň prispôsobiť.

Správa PPC kampaní
PPC reklama vo vyhľadávaní
PPC reklama v reklamnej sieti

Čo Vám PPC kampane prinesú:

  • privedú zákazníkov, ktorí hľadajú to, čo ponúkate,
  • kontrolu a optimalizáciu nákladov na objednávku,
  • možnosti rozšírenia a nasmerovania podľa Vašich potrieb.

S čím pomáhame:

  • tvorba a správa kampaní podľa Vašich marketingový cieľov,
  • audit kampaní a vyhľadanie ďalších príležitostí pre rast,
  • vyhodnotenie kampaní s analýzou správania návštevníkov.