Marketingová stratégia

Vhodne nastavená stratégia zjednodušuje rozhodovanie a zefektívňuje nielen marketingové, ale aj obchodné činnosti. Bez nej neviete, kto je váš potenciálny zákazník a ako ho zacieliť. Nemáte jasnú predstavu o tom, aké sú ich priania a potreby. A nemáte predstavu, či ich dokážete splniť.

Chcem sa strategicky venovať marketingu

Ako pracujeme

Ako definujeme stratégiu?

Stratégia vám povie, na čom stavať, akú cestu a metódy zvoliť, z čoho vychádzať a ako to všetko robiť lepšie ako konkurencia. Ako sa k tomu dostaneme?

01

Výskum, analýza a zber údajov

Spoznáme vás, vašu spoločnosť, kompetencie, konkurenčné výhody a slabé stránky. Zameriame sa na zákazníkov - existujúcich aj potenciálnych. Zistíme ich motiváciu a obavy z používania vašich služieb alebo produktov.

02

Segmentácia a cielenie

Aké segmenty zákazníkov existujú, ktoré si vyberieme a čo im ponúkneme? Na základe predchádzajúcich údajov spoločne vyberieme najziskovejšie časti trhu a začneme ich systematicky dobývať.

03

Umiestnenie značky

Ako presvedčiť cieľové segmenty zákazníkov, že ste lepší ako konkurencia a že by mali nakupovať práve u vás? Aká prezentácia značky bude rozpoznateľná a otvorí vám najviac príležitostí? 

04

Finalizácia a realizácia

Spolu sme stanovili ciele OKR a KPI. Vytvoríme strategicko-taktický plán, aby sme vedeli, ako splníme stanovené ciele z hľadiska produktu, ceny, distribúcie a marketingu.

Služby

S čím vám môžeme pomôcť

Články

Čo sme napísali o marketingovej stratégii

Náš tým

Kdo pro vás zpracuje marketingovou strategii

Ďalšie marketingové služby, ktoré poskytujeme