Filip Gorba

V PROFICIU som začal pracovať ako PPC špecialista a account manažér. V súčasnosti sa ako Research Specialist zameriavam najmä na plánovanie kampaní, výskum a analýzu údajov.