Mapovanie procesov

Pri vytváraní digitálnej stratégie často nachádzame slabé miesta v procesoch, ktoré sú pre vaše podnikanie kľúčové. Okrem toho, že na ne poukážeme, navrhneme aj dlhodobé riešenie.