Predikcia a umelá inteligencia

Vďaka umelej inteligencii môžeme spracovať veľmi presné modely na predpovedanie výsledkov na základe historických údajov. Pomocou strojového učenia trénujeme naše modely na veľkom množstve údajov a potom ich používame na predpovedanie výsledkov na základe nových údajov.