Webová analytika

Podnikanie ani marketing sa nezaobídu bez merania a vyhodnocovania. Na internete zmeriate takmer všetko, ak sa zaujímate o potenciál daného odvetvia, alebo pátrate po návratnosti investícií do poslednej kampane. Nikdy v histórii sme nemali k dispozícii toľko dát ako dnes. Preto sa dnes začína skôr riešiť výber tých dôležitých, namiesto ich nedostatku.

Analýza návštevnosti a obchodného potenciálu 

Prospech webovej analytiky:

  • informácie o návštevníkoch – množstvo, trend, správanie,
  • vyhodnotenie marketingových aktivít,
  • vyhodnotenie návratnosti reklamnej kampane,
  • dátové podklady pre obchodné rozhodovanie.

S čím pomáhame:

  • optimalizácia webu a zvyšovanie jeho obchodnej výkonnosti,
  • SWOT analýza správania návštevníkov,
  • správne nastavenie Google Analytics a zaškolenie do práce s reportami.