Analýza kľúčových slov

Analýza kľúčových slov je predpokladom úspešnej webovej stránky. Poskytuje komplexné informácie o tom, aké vyhľadávacie dotazy zadávajú používatelia. Zistíte, ako ľudia pomenúvajú to, čo ponúkate. Analýza sa stane pevným základom pre budovanie nielen SEO, ale napríklad aj PPC alebo brandových kampaní.