Pavel Matějka

Riadim, optimalizujem a vyhodnocujem performance kampane. Starám sa o to, aby sa klienti rozvíjali a dosahovali stanovené ciele.