Tereza Winklerová

Väčšinu času ma nájdete za monitorom notebooku, kde spravujem Facebook a PPC reklamy. Keď už musím vykuknúť, obvykle je to kvôli jedlu.