Na čo si dať pozor pri prechode na nový web

Postupom času stratia staré weby svoj šmrnc a príde čas na novú prezentáciu. Okrem vizuálnej zmeny sa štandardne očakáva zlepšenie výkonu webu, vyššia návštevnosť a posun vo vyhľadávačoch. Aká je realita prechodu na nový web a na čo všetko si treba dať pozor? 

Na co si dát pozor při přechodu na nový web
Na co si dát pozor při přechodu na nový web

Postupom času stratia staré weby svoj šmrnc a príde čas na novú prezentáciu. Okrem vizuálnej zmeny sa štandardne očakáva zlepšenie výkonu webu, vyššia návštevnosť a posun vo vyhľadávačoch. Aká je realita prechodu na nový web a na čo všetko si treba dať pozor? 

Kľúčové sú zdroje návštevnosti

S prechodom na nový web sa obvykle spája zlepšenie konverzného pomeru a s tým súvisiaci nárast tržieb. Citlivou premennou je návštevnosť. Pri nej je treba dať pozor na všetky zdroje, z ktorých sa používatelia dostali na váš web. 

Pri redizajne často dochádza k zmenám v mnohých aspektoch, ktoré viac či menej ovplyvňujú zdrojové kanály návštevnosti. Pri vývoji nového webu preto venujte špeciálnu pozornosť štruktúre, URL, obsahu a ďalším technickým parametrom.

Štruktúra webu

Štruktúra by mala vychádzať z analýzy kľúčových slov. Vďaka nej získate prehľad o súčasnej situácii vášho webu. Zistíte:

 • ktoré frázy sa hľadajú viac a ktoré menej,
 • kde má web medzery a čo treba zlepšiť (pozícia, long-tailové a obecné dopyty, filtre cieľových stránok, kategórie, detaily produktov, brand),
 • odporúčania pre informačnú architektúru a rozvoj webu

Na základe týchto informácií budete vedieť, ako postaviť nový web. Či treba urobiť zmeny, alebo je súčasná podoba vyhovujúca. Je užitočné, ak sa na príprave nového webu zúčastnia SEO konzultant, analytik, UX konzultant, PPCčkar a, samozrejme, aj majiteľ webu.

 


Skontrolujte si na novej štruktúre postupnosť všetkých interných odkazov, najmä filtrov.

Zmeny v štruktúre sú Achillovou pätou prechodu na nový web. Väčšinou sa totiž s nimi viaže taktiež zdrojový kód, URL, obsah, interné linky atď. Web bude tak nový aj v očiach vyhľadávačov. Zmeny v štruktúre preto realizujte s rozvahou, po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti a iba zo závažných dôvodov. 

Dôvody pre zmenu štruktúry:

 • prísľub lepšej orientácie používateľa na webe, zlepšenie konverzného pomeru a celkového výkonu,
 • potenciál ďalšej návštevnosti z nových vstupných stránok,
 • potreba prezentácie nových informácií, implementácia nových prvkov a funkcií.

Dôvody proti zmene štruktúry:

 • riziko poklesu návštevnosti z vyhľadávačov,
 • používatelia môžu byť zvyknutí na súčasný web a nový im nemusí vyhovovať,
 • môžu zaniknúť významné vstupné stránky a celkový výkon webu.

URL

Vynútená zmena

Na zmenu štruktúry sa často viaže vynútená zmena URL. Ak to umožňuje váš systém, pokúste sa v maximálnej miere zachovať všetky súčasné URL. Aspoň na kategóriách produktov. Ak dôjde k akejkoľvek zmene, požiadajte svojho konzultanta, aby pre vás pripravil tabuľku presmerovania. 

Je dôležité, aby sa spárovali zodpovedajúce URL adresy. Hromadné presmerovanie na domovskú stránku vám síce ušetrí čas, ničomu však nepomôže a z princípu je to úplne zle.


Nárast 404 po spustení signalizuje nepresmerované historické URL

Presmerovanie bude pre vás dôležité nielen z pohľadu pozícií a návštevnosti z vyhľadávačov, ale aj kvôli všadeprítomným prebiehajúcim PPC kampaniam a návštevnosti z porovnávačov tovarov. Ide o elementárnu vec – absencia precíznej práce alebo žiadne presmerovanie môže viesť k náhlemu prepadu návštevnosti. 

Čo všetko znamená zmena URL? Napríklad:

Nevynútená zmena URL

Zmena z vlastnej vôle takmer nikdy nedáva zmysel. Ak je URL strojovo čitateľná pre vyhľadávač, tak je lepšie ju nemeniť. Pri zmenách URL a následnom presmerovaní dochádza k určitej kompenzácii v hodnotení stránky a môže s tým súvisieť výkyv v návštevnosti z vyhľadávačov.

 Sťahovanie URL webu cez Screaming Frog.

Ako na to?

Pred prechodom na nový web si stiahnite všetky URL z webu a napárujte si k nim návštevnosť. Získate tak predstavu o tom, čo všetko je v ohrození. Následne definujte zachovanie (prepis) a presmerovanie. Dohliadnite na realizáciu pred a po spustení.

Obsah

Nie je výnimkou, že pri prechode na nový web sa menia aj texty. Nezabudnite sa na zmenu pozrieť z rôznych uhlov pohľadu: 

 • z pohľadu zákazníka a používateľa (jednoduchá orientácia, čitateľnosť, užitková hodnota textu),
 • z pohľadu prevádzkovateľa (potreba prezentovať určité informácie a údaje),
 • z pohľadu vyhľadávačov a PPC systémov primárne s ohľadom na zákazníka (optimalizácia danej vstupnej stránky a súvisiacich prvkov).

Dajte si pozor hlavne na:

 • texty v kategóriách a detailoch produktov,
 • obsahovú časť webu (magazín, blog, novinky, atď.),
 • viditeľné prvky (title, description, H1, alternatívne popisy obrázkov, názvy obrázkov).

Texty by mali vyhovovať všetkým stranám. V prvom rade myslite na zákazníka a prezentáciu informácií. Na základe analýzy kľúčových slov zistite, či treba realizovať optimalizačné úpravy, či je stránka v súlade so štruktúrou a poskytuje správne, originálne, presné a aktuálne informácie. Nevyužívajte duplicitné texty z iných alebo z vlastného webu.

Ďalšie technické aspekty

Okrem klasicky viditeľných prvkov na webe hrajú rolu aj (ne)nápadné faktory. Identifikujte všetky dôležité prvky na webe a definujte cieľový stav s vaším konzultantom.

Rýchlosť webu

Analyzujte súčasnú rýchlosť webu pre desktop a mobilné zariadenia na rôznych šablónach a pokúste sa nájsť príležitosti na zrýchlenie načítania (hlavne first byte a celkový load time). Rýchlosť môžeme optimalizovať napríklad minifikáciou JavaScriptu, cacheovaním obsahu alebo kompresiou obrázkov.

Priestupnosť webu

Je váš web dobre priestupný pre používateľov a robotov vahľadávačov? Venujte špeciálnu pozornosť obsahu „ukrytému za JavaScript” a priestupnosť filtrov.

Štruktúrované dáta

Tie môžu prispieť k lepšiemu CTR z výsledkov vyhľadávania. Máte e-shop, recenzie produktov alebo online kuchárku? Určite neváhajte štrukturované dáta nasadiť.

Robots.txt (meta robots)

Zákaz prechádzania webu po spustení môže viesť k fatálnemu prepadu v návštevnosti. Definujte si všetky varianty, kedy potrebujete robota vyhľadávačov na danú stránku dostať. A hlavne, kedy to má zmysel.

Sitemap.xml

Nezabudnite aktualizovať svoju sitemap kategórií a produktov na nové aktuálne adresy.

Ako znížiť riziko strát

Jednoducho povedané, najlepšie je nemeniť nič. Web skôr rozvíjať, zachovať súčasné prvky a pridávať nové. Lenže to nemusí platiť pre každého. Ukážeme si možné postupy na 3 typických prípadoch.

Web so zastaralým dizajnom, mizerným výkonom a potenciálom vyššej návštevnosti

Riziko strát je v tomto prípade minimálne, a tak sa veselo môžete pustiť do žiaducich zmien. Všetko môžete nastaviť presne tak, ako potrebujete, aby web fungoval a plnil dané ciele.


Na relatívne malom webe po jeho redizajne významne narástla návštevnosť z vyhľadávačov.

Web s dobrou výkonnosťou a priemernými pozíciami vo vyhľadávačoch

Tu už je situácia trochu iná. Cieľom je, samozrejme, zachovať súčasný výkon a po redizajne prípadne prísť aj s výkonnostným rastom. Inak by bol prechod nanič. So svojím tímom si starostlivo zadefinujte požadované zmeny, riziká a potenciál. Pokúste sa nájsť nové vstupné stránky a medzery v optimalizácii, problémové miesta priechodu používateľa webom.

Web s veľmi dobrou výkonnosťou a poprednými pozíciami vo vyhľadávačoch na cieľové frázy

Ste líder na trhu, výkon webu rastie a ostatní vám závidia pozície vo vyhľadávačoch? Prechod na nový web nedáva zmysel a mohol by skôr uškodiť. Starostlivo zvážte a premyslite, či naozaj treba robiť zásadné zmeny. Ak neexistuje logický a závažný problém pre urýchlený redizajn, voľte skôr rozvoj webu so zachovaním súčasných elementov. 

V prípade čiastočných zmien sa poraďte so svojím online marketingovým tímom špecialistov a zistite, aký je v projekte potenciál a riziká.

Ako pri prechode na nový web postupovať?

Každý prípad je samozrejme iný a k projektom treba pristupovať jednotlivo. Starostlivo zvážte pre a proti, poraďte sa s ďalšími ľuďmi –⁠ so svojou agentúrou, zamestnancami, obchodnými partnermi, pýtajte sa zákazníkov, hľadajte súvislosti v údajoch. Starostlivo si vyberte dodávateľov a požiadajte svoju agentúru o nezávislý dohľad (špecifikácia SEO/UX, spolupráca na vývoji, kontrola po spustení). Ako pomôcku máme pre vás 9 krokov, ako na to

 • požiadajte svojho SEO konzultanta, analytika a UX konzultanta, aby prešli web,
 • definujte spolu problémy na webe, potrebu zmien, riziká a potenciál,
 • nechajte si spísať špecifikáciu požadovaných SEO/UX prvkov,
 • vyberte vhodného dodávateľa na tvorbu nového webu,
 • projekt konzultujte nielen medzi 4 očami, ale ideálne tiež online, napr. cez Trello/Basecamp/​​Asanu – budete mať k dispozícii históriu konverzácie, prehľad nad aktuálnymi úlohami a mnoho ďalších výhod,
 • presvedčte sa, že pred spustením je všetko finálne zapracované tak, ako potrebujete,
 • spustenie naplánujte na čas, kedy sú všetky zainteresované osoby pripravené riešiť prípadné komplikácie po spustení (čas oznámte dostatočne dopredu a presvedčte sa, že budú všetci k dispozícii), 
 • nový web nikdy nespúšťajte, kým ho neodsúhlasia všetky strany – ponáhľať sa naozaj neoplatí,
 • skontrolujte všetky dôležité funkcie a prvky po spustení a opravte prípadné nedostatky.

Riešite prechod na nový web a potrebujete poradiť? Ozvite sa nám, radi s vami všetko preberieme.

SEO 11. 03. 2022