Zdieľanie prístupu k Pinterest účtu

Partnerský prístup

Ak ešte nemáte firemný účet, začnite jeho pridaním. V pravom hornom rohu vyberte ikonu Prejsť na firemný účet a aktualizujte svoje konto: sk.pinterest.com/homefeed/

Z ponuky Reklamy vyberte Fakturácia a vyplňte fakturačné údaje.

V pravom menu vyberte položku Prístup pre firmy.

Vyberte Pridať partnerov. Potom zadajte ID partnera 596375313064221305 a vyberte prvú možnosť.

Vyberte správcu a potvrďte

Prístup pre zamestnancov

V časti Prístup pre firmy vyberte Zamestnanci.

V druhom kroku pridajte používateľa MarketingProficio ako Správcu.