Zdieľanie reklamného prístupu na Twitteri / X

Prihláste sa do vášho reklamného účtu na adrese: https://ads.twitter.com/. Otvorte menu v pravom hornom rohu pod názvom vášho účtu a vyberte tretiu možnosť „edit acces to account”.

V ľavom poli zadajte PROFICIOcz. Ako rolu vyberte Account administrator, zaškrtnite „Can compose promotable tweets” a uložte zmeny.