Zdieľanie prístupov pre porovnávače tovaru

V súčasnosti môžete zdieľať prístupy iba do administrácie Zboží.cz. Prístup do iných porovnávačov (Heureka, Favi, Glami, Biano atď.) zatiaľ nie je možný. Preto na tento účel používame vaše prihlasovacie údaje a heslo. Pozrime sa však na Zboží.cz, ktoré nám môžete zdieľať.

Zboží.cz

Prihláste sa do vašej klientskej zóny: klient.zoznam.cz. Dostanete sa na hlavnú stránku a v ľavom menu vyberte možnosť Nastavenia → Účty s prístupom do môjho účtu.

Potom treba v pravom hornom rohu kliknúť na možnosť Ponúknuť prístup.

Po kliknutí na toto tlačidlo sa vám otvorí malé okno. Vyberte e-mail, na ktorý sa má účet nazdieľať, a to info@proficio.cz. V druhom okne vyberte, či chcete zdieľať klientskú zónu alebo Zboží.cz. Pre našu prácu potrebujeme Zboží.cz. V poslednom menu nastavte úrovne oprávnení na Správca. Ostatné úrovne oprávnení sú veľmi obmedzené a z ich pozície nemôžeme plnohodnotne spravovať vaše účty.

Kliknite na tlačidlo Ponúkať prístup. V našej klientskej zóne dostaneme žiadosť o prepojenie. Po schválení žiadosti sme získali prístup do vašej administrácie Zboží.cz a môžeme sa pustiť do práce.

Zdieľanie prístupov niekedy nefunguje tak, ako by malo. V prípade, že vašu žiadosť nedostaneme, môžeme o ňu požiadať prostredníctvom našej klientskej zóny. Na to však potrebujeme váš e-mail, na ktorom je vedená vaša klientská zóna. Nájdete ho v pravom hornom rohu.