Zoznámte sa s Google Marketing Platform

V roku 2018 Google oznámil, že zjednotí služby Google Analytics 360 Suite a DoubleClick pod značku Google Marketing Platform. Už je to nejaký ten piatok, a tak sme mali dosť času si všetko podrobne vyskúšať. Vďaka tomu teraz prinášame sériu článkov, v ktorých vás zoznámime so všetkými nástrojmi a našimi skúsenosťami.

Google Marketing Platform
Google Marketing Platform

V roku 2018 Google oznámil, že zjednotí služby Google Analytics 360 Suite a DoubleClick pod značku Google Marketing Platform. Už je to nejaký ten piatok, a tak sme mali dosť času si všetko podrobne vyskúšať. Vďaka tomu teraz prinášame sériu článkov, v ktorých vás zoznámime so všetkými nástrojmi a našimi skúsenosťami.

Ako prvé odpovieme na otázky: čo je Google Marketing Platform, aké nástroje ponúka, pre koho je platforma určená a aké výhody prinesie jej využívanie vo vašej spoločnosti.

 

Google Marketing Platform (GMP) je zjednotená reklamná a analytická platforma, ktorej cieľom je uľahčiť spoluprácu marketingovým tímom.

Umožní dôkladnejšie porozumieť publikám, prijímať informované rozhodnutia, zdieľať informácie a postrehy medzi tímami a rýchlejšie dosiahnuť ciele.

GMP vytvára prepojený digitálny reklamný ekosystém spájajúci jednotlivé Google nástroje, ktoré pokrývajú celú oblasť digitálneho marketingu.

Na jednom mieste prepojíte všetky dáta, naplánujete, zmeriate a vyladíte kampane alebo nakúpite reklamný priestor.

Aké nástroje ponúka GMP?

V GMP nájdete nástroje na správu reklamných kampaní (Display & Video 360, Search Ads 360 a Campaign Manager 360) a analytické nástroje (Analytics 360, Tag Manager 360, Optimize 360, Surveys 360 a Data Studio). Spolu vám pomôžu riadiť celú customer journey.

 

Reklamné nástroje

Display & Video 360, ako už napovedá názov, je nástroj na komplexnú správu display a video kampaní. Jeho najväčšou výhodou na strane dopytu (DSP) je obrovský dosah inventorov, rozsiahle možnosti cielenia, pokročilé možnosti optimalizácie kampaní a tiež prepojenie s ostatnými produktami z platformy GMP.

Display & Video 360, ako už napovedá názov, je nástroj na komplexnú správu display a video kampaní. Jeho najväčšou výhodou na strane dopytu (DSP) je obrovský dosah inventorov, rozsiahle možnosti cielenia, pokročilé možnosti optimalizácie kampaní a tiež prepojenie s ostatnými produktami z platformy GMP.

Campaign Manager 360 prináša holistické a transparentné riešenie na zobrazovanie reklám, vytváranie a správu publika, pokročilé merania a vytváranie prehľadov. CM360 používa Floodlight Activities ako nástroj na sledovanie a meranie v ostatných produktoch GMP.

Všetko sa dá vytvárať a riadiť prostredníctvom CM360. Analytiky z reklám naprieč kanálmi máte v jednom rozhraní, metriky sú konzistentné a porovnateľné, čo vám pomôže optimalizovať výkon vo všetkých digitálnych kampaniach.

 

Analytické nástroje

Analytics 360 zhromažďuje dáta z webových stránok, aplikácií a CRM. Vďaka nim zistíte, ako sa používatelia správajú na webe, odkiaľ prichádzajú, z ktorých stránok odchádzajú alebo či robia konverzie. Okrem štandardných funkcií a prehľadov ponúka pokročilé možnosti, ako Unsampled Reports, export dát do BigQuery alebo Data Driven Attribution.

Tag Manager 360 umožňuje správu meracích kódov na webových stránkach. Uľahčuje prácu marketérom aj analytikom a zjednodušuje nasadenie marketingových nástrojov na web nezávisle na vývojároch. 

Do zdrojového kódu webovej stránky stačí vložiť len merací kód TM360 a všetky ostatné sa už vytvárajú v jeho používateľskom rozhraní.

Optimize 360 slúži na experimentovanie, testovanie a personalizáciu webových stránok. Keďže je každý používateľ jedinečný, mal by aj obsah webu zodpovedať jeho individuálnemu vkusu a požiadavkám. S tým pomôže práve Optimize 360, ktorý umožňuje testovať varianty webu pre kľúčové skupiny používateľov.

Veľkou výhodou je, že netreba nasadzovať žiaden nový kód, stačí mať účet Analytics 360. Z neho môžete importovať už vytvorené ciele alebo využiť publiká z vašich kampaní pri testovaní.

 

Surveys 360 je nástroj na prieskumy trhu. Jednoducho si vytvoríte online prieskum na mieru a na základe odpovedí respondentov môžete učiniť kvalifikované obchodné rozhodnutia. Ponúka možnosť pokročilého cielenia, a to geograficky podľa PSČ a pomocou remarketingových publík.

Data Studio prináša free nástroj na vizualizáciu dát. Jednoducho vytvoríte prehľadné a dobre konfigurovateľné grafy, reporty a dashboardy, ktoré môžete zdieľať s jednotlivcami alebo aj celými tímami. Umožňuje tiež prístup k rôznym zdrojom dát, ako sú ostatné nástroje GMP, Google Tabuľky, YouTube, rôzne databázy alebo platformy sociálnych sietí.

Data Studio prináša free nástroj na vizualizáciu dát. Jednoducho vytvoríte prehľadné a dobre konfigurovateľné grafy, reporty a dashboardy, ktoré môžete zdieľať s jednotlivcami alebo aj celými tímami. Umožňuje tiež prístup k rôznym zdrojom dát, ako sú ostatné nástroje GMP, Google Tabuľky, YouTube, rôzne databázy alebo platformy sociálnych sietí.

Pre koho je platforma určená?

Platforma má slúžiť firmám a marketingovým agentúram, uľahčiť spoluprácu v tímoch a pomôcť dosiahnuť ich ciele. Navyše Google ponúka dva varianty:

 1. For Small Businesses 

Free riešenie pre malé a stredné podniky zahŕňajúce produkty: Analytics, Data Studio, Optimize, Surveys a Tag Manager.

 1. For Enterprises

Platená verzia pre všetky podniky alebo agentúry, ktoré využijú pokročilejšie možnosti. Obsahuje celú sadu 8 nástrojov verzie 360.

Prečo využiť verziu For Enterprises?

 • Podrobnejšia segmentácia a analýzy
 • Inteligentnejšie nástroje
 • Väčšie možnosti customizácie
 • Sofistikovanejšie reporty
 • Viac možností pre kolekcie dát
 • Viac kontroly
 • Zákaznícka podpora
 • Jednoduchšia integrácia jednotlivých nástrojov GMP

Aké výhody prinesie GMP vášmu podnikaniu?

Zhrňme si benefity, ktoré prináša používanie nástrojov GMP:

 • Rýchlejšie rozhodovanie a inteligentnejší marketing vďaka automatizácii každodenných postupov a integrovanej inteligencii.
 • Väčšia kontrola nad investíciami vďaka centralizácii všetkých informácií a holistickému prístupu platformy.
 • Hlbšie pochopenie vášho publika. Vďaka integrácii dát z jednotlivých nástrojov môžete sledovať celú cestu zákazníka, pochopiť, ktoré kanály fungujú a ako na ne reagujú zákazníci.
 • Zdieľanie informácií v marketingových tímoch. Všetky dáta a prehľady máte na jednom mieste a všetci k nim majú prístup.

Zaujíma vás viac podrobností k jednotlivým nástrojom Google Marketing Platform? Tak si nenechajte ujsť naše ďalšie články. Už teraz pre vás chystáme zoznámenie s Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360, Creative studio alebo Surveys 360.

24. 05. 2022