Jiří Novák

Jirka má v PROFICIU na starosti rozvoj aktivít u najväčších klientov a vedenie našich accountov. Zodpovedá za to, aby tím plnil stanovené marketingové ciele, ktoré povedú k dosiahnutiu tých biznisových. To všetko tak, aby sa investície klientom maximálne oplatili.